Góc nhìn về Perth dọc theo sông Swan từ Swan Valley về tới Elizabeth Quay

IMG_7835 IMG_7875 IMG_7912 IMG_7944

IMG_7989

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN