Đụn cát khổng lồ bất thình lình nổi lên giữa rừng cây bụi bạt ngàn ở Nambung National Park

IMG_8268 IMG_8278

Sa mạc đầy măng đá The Pinnacles, phía xa xa là màu xanh của Ấn Độ Dương

IMG_8212 IMG_8240

Rừng cây “black boy” xanh bất tận dưới ánh hoàng hôn

IMG_8298

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN