Nông trang quy mô lớn ở Úc được gọi là trại – “station” (ví dụ như sheep station – trại cừu). Khu nhà ở trong nông trang đó được gọi là “homestead”.

IMG_8103 IMG_8122 IMG_8117

Đây là bầy lạc đà không bướu (“llamas) được nuôi để trông coi đàn gia súc, lấy sức kéo, lấy lông, hoặc làm thú cưng trong nhà. Chúng đặc biệt thân thiện với trẻ em và rất hài hước.

IMG_8046

Cuộc sống ở nông trang cũng thưa vắng như trong các đầm, trại ở Việt Nam. Người ta kết hợp trồng nông sản và nuôi gia súc, gia cầm.

IMG_8124 IMG_8123 IMG_8053 IMG_8033 IMG_8032

Bản chất mặt đất ở Úc toàn là cát và sỏi đá. Để có được những cánh đồng cải vàng mênh mông hay lúa mì bạt ngàn, người nông dân Úc từ xa xưa đã phải chặt đốn cây , đào gốc cây. Chỉ có vườn rau, cây ăn quả là có hệ thống tưới nước (các ống màu trắng trong ảnh dưới). Còn việc canh tác lúa mì hay cải dầu hoàn toàn phụ thuộc vào nước mưa tự nhiên.

IMG_8018

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN