Người viết vốn không phải người có đạo, nhưng luôn thấy xúc động khi đứng trước các biểu tượng tôn giáo. Tượng Chúa trên đỉnh Núi Nhỏ (núi Tao Phùng), cao 32m, sải tay rộng 18m và mất tới hai mươi năm để hoàn thiện (1974-1994) do những biến cố lịch sử.

Vào mùa hè, Tượng đứng giữa ngàn hoa phượng đỏ, hướng về mũi Nghinh Phong và như muốn trọn biển cả vào lòng.

Bức tượng dễ làm người ta liên tưởng tới Tượng Chúa Cứu Thế trên đỉnh núi Bánh mì ở Rio De Janeiro (Braxin).

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN