Chuyến đi trong mơ tới thăm và động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên Huyện đảo Trường Sa cùng Đoàn công tác số 6 năm 2016.
http://quehuongonline.vn/uy-ban-nha-nuoc-ve-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai/ve-tham-to-quoc-noi-ay–truong-sa-20160520083548452.htm

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN