Series âm nhạc bắt đầu bằng “Nếu em được chọn lựa” và nay một cách vô tình được kết thúc bằng “Nếu như ngày đó“.

Sáng tác: Hoàng Nhã

Bản beat: Lệ Quyên

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN