32 C
Ho Chi Minh City
Saturday, May 18, 2024
Quản trị Nguồn Nhân lực: Lý thuyết, thực tiễn và những mẫu hình mới

Book “Quản trị Nguồn Nhân lực: Lý thuyết, thực tiễn và những mẫu hình...

Link: Quản Trị Nguồn Nhân Lực (Lý Thuyết, Thực Tiễn Và Những Mẫu Hình Mới) | Tiki
Quản trị học đương đại thiết yếu

Book “QUẢN TRỊ HỌC ĐƯƠNG ĐẠI THIẾT YẾU” available on TIKI.VN

Quản Trị Học Đương Đại Thiết Yếu | Tiki
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS